Drawing

FALKHEDEN
la familia

vi är inte närsynta eller långsynta. vi är sällsynta